"Si una llengua no ens serveix per crear-hi comunicació i bellesa, ¿de què ens serveix?, no té futur."
Joan Solà (Bell-lloc d'Urgell, 1940 - Barcelona, 2010) [ Adéu-siau i gràcies! ]

Després de vuit anys de presència continuada en la xarxa, 36 números seriats i 32 números especials publicats, i un total de 2817 entrades individuals editades, amb el número 36 de la revista Lo Càntich, posem punt final a un fantàstic viatge literari i cultural. Nous projectes ens esperen. Projectes que podeu seguir a través de la pàgina de l'Associació de Relataires en Català. Moltes gràcies, de tot cor, a totes aquelles persones que ens han proporcionat el seu suport en aquesta meravellosa singladura pels mars i oceans de la literatura, l'art i la cultura. Eternament agraïts!

L'Equip Editorial (els que som, i els que han estat, in memoriam).

«Els dos germans i la destral»
(Два браты i сякера)

(Conte basat en una llegenda bielorussa tradicional)

Traducció:  Liudmila Liutsko
Il·lustració: José Miguel Santamaría

Destral de ferro (José Miguel Santamaría)

Els dos germans i la destral
(Conte basat en una llegenda bielorussa tradicional)


     Fa molt de temps, en un poble del Palesse hi vivien dos germans. L'un era molt ric i àvid, i guardava les seves riqueses amb quatres panys. Tenia una casa gran amb jardí, els animals domèstics i el gos, que tot ho vigilava. Li agradava menjar bo i en quantitat; també dormir molt i contractava la gent perquè fessin la feina per ell.

     L'altre germà era pobre, vivia en una casa petita i vella i no tenia cap més possessió que una vella destral. Viatjava i feia coses amb les seves mans, tallava les vares per fer bosses de fusta i laborava fins a la nit. Treballava i menjava senzill; sovint únicament pa i aigua. Quan treballava, acompanyava la feina amb cançons, i la terra li ensenyava a ser alegre i pacient quan passaven coses dolentes.

     Un dia, el germà pobre, caminant a prop del riu, va llençar sense voler la seva destral. Volia agafar-la, però era impossible: les aigües s'havien tancat per sobre.

     —Quina desgràcia! —va cridar desil·lusionat—. Com podré viure ara sense la meva "nodrissa"!

     Volia saltar al riu, però va seure a la vora i va començar a plorar. El pitjor de tot era que sabia que el seu germà avar no li ajudaria de cap manera.

     Llavors, sense que el vent bufés, van aparèixer ones sobre la superfície del riu. «Què és això?», es preguntava. Un avi amb els cabells grisos va sortir a la superfície i va nedar cap a ell. La seva mirada era suau i agradable.

     —Què et passa, home? —va preguntar-li amb benvolença a la veu—. Puc ajudar-te en alguna cosa?

     El germà pobre va explicar-li la seva desgràcia i l'avi va respondre:

     —Espera't! —Va desaparèixer en l'aigua del riu i després d'un instant va tornar a aparèixer en la superfície.

     —Té! —va fer, lliurant-li una destral d'or.

     La destral brillava tant que no era possible mirar-la. Però el germà pobre va dir-li:

     —Gràcies, però mai no he tingut coses d'aquesta riquesa. No és la meva destral...

     L'avi va saltar a l'aigua per segona vegada i va tornar aparèixer amb una altra destral, feta d'argent:

     —Té! És aquesta la teva?

     L'aigua que corria pel tall de la destral també agafava un color argentat, però el germà pobre va tornar a negar amb el cap:

     —No, aquesta no és la meva. La meva era senzilla, feta de ferro.

     Per tercera vegada l'avi va baixar al fons del riu i en aquesta ocasió va portar-li la destral de ferro:

     —És la teva? Agafa-la; però, perquè tinguis un record de la nostra trobada, agafa també les altres dues —I va posar les tres destrals sobre la gespa.

     El germà pobre va donar-li les gràcies i va regressar a casa seva, cantant i content, ja que podria continuar fent la seva feina un altre cop.


     Passat un temps, el germà ric es va assabentar d'alguna manera dels regals d'or i d'argent, ja que el seu germà no va amagar aquell miracle. De l'enveja, el ric no podia ni respirar. Així, ell va córrer a la vora del mateix riu i va deixar caure la seva destral de la mà, com si no volgués.

     Plorava, donava voltes per terra, s'estirava de la barba:

     —Com viuré ara sense tu, destral meva?

     El riu es va fer més inquiet, les ones van aparèixer sobre la superfície... Va sortir l'avi amb els cabells grisos. La seva mirada era suau i agradable.

     —Què et passa, home? —va preguntar-li amb benvolença a la veu—. Puc ajudar-te en alguna cosa?

     Va escoltar la desgràcia que li havia passat al germà ric i sense dir res va tornar a l'aigua. Després d'uns instants va lliurar-li al germà ric... la destral de ferro que havia llençat abans.

     Ell començava a moure les seves mans:

     —Que va, aquesta no és la meva destral! Jo no patiria gens per aquest estri inservible!

     L'avi va arrufar les celles i de nou va saltar a l'aigua. Les ones eren cada vegada més fortes. Aquesta vegada l'avi va aparèixer amb la destral de pur argent a la seva mà.

     Però el ric avar encara no tenia suficient:

     —Aquesta no és la meva! —cridava—. La meva era d'or... Aconsegueix-la, vell!

     I sense pronunciar cap paraula, l'avi amb els cabells grisos, a la tercera vegada, va aparèixer amb la destral d'or.

     —Ara sí! Aquesta és la meva! Què fas? No perdis més temps, dóna-me-la ràpid! —va saltar per ella a l'aigua i... va desaparèixer per sempre.

     El riu va tornar a la quietud habitual. Guarda aquesta llegenda i altres; i algun dia pot xiuxiuejar-la a algú, que es mereixi la seva memòria.


«Els dos germans i la destral»
(Conte basat en una llegenda bielorussa tradicional)

Il·lustració:
'Destral de ferro (José Miguel Santamaría)'
"Destral de ferro"
José Miguel Santamaría

Traducció:
Liudmila Liutsko
(Людмила Люцко)
«Els dos germans i la destral»
de l'obra:

«Два браты i сякера»
(Казка заснавана на беларускай народнай лягенде)


     Дайным даȳно у адной палескай весцы жылi-былi два браты. Адзiн быȳ вельмi багаты i жадны, замыкаȳ свой скарб вялiкi аж за чатыры замкi. Ён маȳ вялiкую хату з садам, скацiну i сабаку, што абярагала ȳсё. Любiȳ смачна i многа паесцi, таксама многа паспаць i нанiмаȳ людзей каб рабiлi справу за няго.

     А другi брат быȳ бедны, жыȳ у маленькай старэнькай хатцы i не маȳ нiчога акрамя сваей старэнькай сякеры. Ён бандарыȳ i цяслярыȳ, сёк лазу на кашалi, працаваȳ шмат часу да самай ночы. Працаваȳ, еȳ прастую страву, часам толькi хлеб i ваду. Калi працаваȳ, яго песня суправажала справу, а зямля вучыла быць вясёлым i цярпялiвым у любых нягодах.

     Аднойчы, бедны брат, ходзячы каля ракi, выпусцiȳ незнарок сваю сякеру. Хацеȳ падхапiць – ды дзе там: прагна плюхнула вада...

     Закрычаȳ ён у адчаi:

     — Бяда! Як буду жыць на свеце без кармiлiцы маей!

     Хацей была кiнуцца самому у раку, але ж сеȳ на бераг i заплакаȳ. Але ж горш за ȳсё была то, што ведаȳ, што яго жадны брат яму не паможа нiяк.

     Тым часам бяз ветру нiякага паявiлiся хвалi на рацэ. Ён падумаȳ: «Што гэта?»

     З ракi вынырывае, падплывае да яго сiвенькi дзед. Позiрк мяккi i прыветны, голас з добрaтою пытае:

     — Што з табою, чалавеча? Я магу чым цябе дапамагчы?

     Паведаȳ брат пра свае няшчасце, а дзядок яму гаворыць ȳ адказ:

     — Чакай! — i прапаȳ у вадзе рацы i праз некалькi хвiлiн вынырнуȳ — Трымай! — i падае яму залатую сякеру.

     Сякера мала бляск такi, што няможна была глянуць на яе. Але ж бядняк кажа:

     — Дзякую, такога дабра з роду не маȳ, не мая то сякера...

     Дзядок нырнуȳ другi раз у ваду i праз некалькi хвiлiн дастае другую сякеру, з серабра:

     — Трымай! Можа гэта будзе твая?

     Вада, якая сцякала па вастрыю сякеры таксама прымала колер сярэбраны, але ж i на гэты раз пакiваȳ галавой бедалага:

     — Не, i гэта не мая. Мая была прастая, зроблена з жалезу.

     Трэцi раз на дно рачное апускаецца стары i на гэты раз падае яму жалезную сякеру:

     — Твая? Бяры. А на памяць аб нашай сустрэчы, забiрай i гэтых дзве — i кладзе да ног чалавека тры сякеры на траве...

     Бедны брат падзякаваȳ i вяртаȳся дамой прыпеваючы i задаволены, бо ён мог зноȳ рабiць сваю пажаданную працу.


     Праз некатары час яго багаты брат неяк дачуȳся пра дарункi з золата i серабра, бо бядняк i не таiȳся, што за дзiва з iм было. Ад зайздрошчаȳ багацею аж дыханне заняло. Вось i ён бяжыць на бераг тое самае ракi i сваю сякеру выпускае з рукi быццам незнарок.

     Сам плача, качаецца па доле, бараду сабе скубе:

     — Як я пражыву цяпер без цябе, сякiра мая?

     Рака станавiлася усё неспакойней, хвалi пашлi па яе паверхнасцi... Выплывае да яго сiвенькi дзед. Яго позiрк мяккi i прыветны, пытае яго з дабрынёй:

     — Што з табою здарылася, чалавеча? Мо змагу чым памагчы?

     А пачуȳшы, што за гора, моȳчкi ён нырае у ваду i праз некалькi хвiлiн падае багацею... жалезную сякеру, што ён абранiȳ.

     Той замахаȳ рукамi:

     — Што ты, гэта не мая сякера! Па такому недаломку не перажываȳ бы я!

     Хмурыць бровы дзед i нырае другi раз ȳ ваду. Хвалi становяцца ȳсе круцей i круцей. I на гэты раз дзядок з'яȳляецца з сякерай з чыстага срэбра у руцэ.

     Але ж жадны багацей не спыняȳся:

     — Не мая i гэта! — крычаȳ ён — У мяне была сякера з золата... Дастань, стары!

     I без слова у трэцi раз паказаȳся цяпер з залатой сякерай сiвы дзед.

     — Вось цяпер мая! Ну што ты, не марудзь, давай хутчэй! — скочыȳ сам за ёю ȳ ваду i ... знiк у вадзе наȳзажды.

     Рака адразу стала цiхай як i была заȳжды i бяряжэ гэту лягенду i другiя; i можа нашаптаць калi таму, хто заслужыȳ яе памяцi.

ooO0Ooo


Referència:
Conte tradicional.
«Els dos germans i la destral»
(Два браты i сякера)
Traducció: Liutsko, Liudmila.
Lo Càntich. N.26.
Gener - Març, 2015
DL B.42943-2011
ISSN: 2014-3036 26>
EAN: 9772014303002 26>
ISSN 2014-3036-N.26

0 [ Comentar aquesta entrada ]:

Lo Càntich
Lo Càntich
Revista Digital de Literatura, Art i Cultura
DL: B.42943-2011
ISSN: 2014-3036
Editada per l'Associació de Relataires en Català (ARC)


Pàgines visitades:
2.382.125
Tecnologia: Google Analytics
Codi: UA-19604119-1
Període:
01/03/2010 - 31/12/2016

Lo Càntich (revista digital de literatura, art i cultura) és un assaig de càntic col·lectiu en llengua catalana, un espai de trobada d'escriptors i escriptores d'arreu del món, un racó d'expressió, de creativitat oberta, d'experiències compartides, de sentiments retrobats...

Lo Càntich és un espai que pretén promoure l'estima per la lectura i l'escriptura compartida. I, al mateix temps, vol ser també un fòrum que potèncii la nostra llengua i la nostra identitat. Un petit gest, per salvar els mots... De fet, l'expressió per mitjà de l'escriptura és una evidència lingüística que indica la fortalesa d'un poble i garanteix la seva supervivència.

La publicació a Lo Càntich està oberta a escriptors/es de qualsevol nacionalitat, procedència o lloc de residència. Es poden presentar obres en escrites en llengua catalana, en qualsevol de les seves varietats. Aquells autors que, expressant-se habitualment en una altra llengua, desitgin ser traduïts al català, ho hauran de fer constar expressament.

Les aportacions es poden realitzar mitjançant:
Publicació de textos originals.
Suggeriments d'obres d’autors clàssics.
Traduccions d’autors que escriguin en altres llengües.
Col·laboracions específiques.

[ Publicar a Lo Càntich ]